Análise da planta do térreo do Palacete Franco de Mello.